Η κάρτα μέλους του Συλλόγου Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ

Στόχος της κάρτας μέλους του Σ.Α.Α.Κ. είναι η η ενίσχυση του Συλλόγου και η στενότερη επαφή των μελών του.

Πρόσφατα η κάρτα του Συλλόγου απέκτησε μοναδικά προνόμια και εκπτώσεις από ένα πολύ αξιόλογο

αναπτυσσόμενο, συμβεβλημένο δίκτυο εταιρειών.

Η κάρτα μέλους του Συλλόγου είναι ετήσια.

Το κόστος εγγραφής είναι 6€, ενώ η ετήσια συνδρομή στοιχίζει 30€.

 Για την έκδοση της ετήσιας κάρτας επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου

στο 2310 238835 ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση saak@saak.gr.