Ιστορικές και Αναμνηστικές Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις μας

Pre-Christmas Party 2016

Event του Σ.Α.Α.Κ στο Les Zazous

Ούζο Event του Σ.Α.Α.Κ

Anatolia Alumni Homecoming 2016