Αγαπητέ/ή {first_name} {last_name}

Ο Σ.Α.Α.Κ σας ευχαριστεί για την αγορά σας.
Όλα τα έσοδα προορίζονται για κοινωφελείς σκοπούς.

Ανάλυση Αγοράς:
{product_details}
Φ.Π.Α:{total_tax}
Total:{total_minus_total_tax}

Μπορείτε να δείτε την λίστα αγορών σας στο παρακάτω κρυφό σύνδεσμο:
{product_link_digital_items_only}

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε την πρόχειρη απόδειξη στον παρακάτω σύνδεσμο:
{product_receipt_digital_items_only}

Σας ευχαριστούμε