Σκοπός

Οι σκοποί του Σ.Α.Α.Κ., όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου, είναι:

 

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη στενών δεσμών και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών προς άλληλα και το Αμερικανικό Κολλέγιο “Ανατόλια”.

Η παροχή στα μέλη μέσων πνευματικής μόρφωσης και ψυχαγωγίας και η συμβολή στην πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση του τόπου.

Η επίδοση σε έργα κοινωνικής πρόνοιας.

Η παροχή υποτροφιών σε άπορους μαθητές και μαθήτριες για τη φοίτηση αυτών στο Αμερικανικό Κολλέγιο “Ανατόλια” ή ιδιοφυών αποφοίτων για ανώτερες σπουδές.

Η διατήρηση αναγνωρισμένου αθλητικού τμήματος, η επίδοση των μελών στον αθλητισμό γενικά και η οργάνωση αθλητικής κίνησης.